Årby Rusthåll

Bin och Honung

Honungsframställning och biprodukter

Sedan våren 2015 har vi egna bikupor på Årby Rusthåll. Vi har uppfört fler bigårdar sedan dess och planerar ytterligare utbyggnad under nästa år.

 

Vår honung är rörd men inte upphettad. Därmed undviker vi att påverka det naturliga innehållet av vitaminer, enzymer, mjölksyrabakterier och inhibiner.

 

- Rörd honung (krämig, trögflytande)

- Orörd honung (lättflytande, avsedd för färskkonsumtion)

- Honung med högre vattenhalt (avsedd för mjödproduktion) - slutsålt

 

Honung kan köpas på gården eller levereras i samband med vedleverans.

 

Vi säljer också bin av Buckfast-sort. Hör av dig vid intresse.

 

Nyheter