Årby Rusthåll

Vilken ved ska jag välja?

De olika vedslagen har olika energiinnehåll och egenskaper. Syftet med eldningen och eldstadens egenskaper avgör vilken ved som är bäst för dig.

Al (Klibbal)

Al brinner utan gnistregn och sprätter inte. Al är därför lämpligt för öppna eldstäder. Glöden av al lyser starkt och förr användes alved i bakungnar av det skälet. En fastkubikmeter klibbal innehåller ca 2350 kWh.

Alm

Alm är inte så vanligt förekommande i våra avverkningar. Då och då kan vi ha det i vårt sotiment. En fastkubikmeter innehåller ca 3050 kWh

Asp

Asp brinner med ett uppåtstigande gnistregn inledningsvis men sprätter inte glöd. Effektfullt om du har glasluckor! Asp är det vedslag vi lättast kan erbjuda grova vedbitar av. En fastkubikmeter asp innehåller ca 2050 kWh.

Björk

Björk brinner utan gnistregn och sprätter inte. Björk är därför lämpligt för öppna eldstäder. Björknäver är väldigt tät och rå björkved ska därför staplas med nävern nedåt. En fastkubikmeter björk innehåller ca 2650 kWh.

Gran

Gran brinner med ett sprakande ljud och sprätter glöd. Gran är därför inte lämpligt för öppna eldstäder. Gran är det enda trädet som kan torka helt på stock utan at kapa och klyvas. Vi brukar därför hålla ett lager av torrstockar för att kunna såga och klyva torr ved i andra längder än 30 cm för den som är sen med sin beställning. En fastkubikmeter gran innehåller ca 2100 kWh.

Sälg

Sälg förekommer inte regelbundet i vårt sortiment. En fastkubikmeter sälg innehåller ca 2500 kWh.

Tall

Tall brinner med ett sprakande ljud och sprätter glöd. Tall är därför inte lämpligt för öppna eldstäder. Tall innehåller mycket kåda, speciellt kärnveden, och är därför mycket rötbeständigt. Det är därför lämpligt för dig som måste förvara veden utomhus. En fastkubikmeter tall innehåller ca 2350 kWh.

Vad är skillnaden mellan stjälpt (löst) och travat (staplat) mått?

 

Stjälpt mått (löst) - m3s

Ved som ligger "huller om buller" kallas stjälpt. En fastkubikmeter (m3f) ved blir 2 - 3 m3s. Längre ved innehåller mer luft och kortare ved mindre. En kubikmeter stjälpt ved (1 m3s) motsvarar ca 0,6 kubikmeter travat mått (m3t).

Travat mått (staplat) - m3t

Ved som travas/staplas (ordnas) tar mindre plats än ved som ligger huller om buller. En kubikmeter travad ved (1 m3t) motsvarar ca 1,66 kubikmeter stjälpt ved (m3s)

Ska jag välja småsäck eller stjälpt ved?

 

Stjälpt mått 

Ved i stjälpt mått är inte sorterad och kan innehålla stickor, spån, korta och långa bitar såväl som grova och klena bitar. Hanteringen är rationell i produktionen och priset därmed lägre. Leveransen sker i en hög på vagn eller mark. Dock måste kunden bära in varje vedträ och stapla det.

Småsäck

Ved i småsäck är redan travad och är enkel att lyfta in i vedbod och senare in till eldstaden. Har man lite lagringsutrmme eller dåligt med tid är småsäck att föredra. Ved i småsäck är mer "kompakt" än stjälpt ved och kan enkelt lastas i bagageutrymmet på en bil utan att man behöver hyra en släpvagn.